Belangrijk nieuws:

Voorkom peperdure hospitalisatie

Meer dan 8 miljoen Belgen beschikken over een hospitalisatieverzekering, waarvan de grootste groep een polis heeft afgesloten via zijn werkgever op de werkgever van de partner. Maar die afhankelijkheid van de werkgever kan problemen scheppen. Wat als u van werk verandert? Of als uw werkgever failliet gaat? Of wat als u met pensioen gaat?groep_hospi

Hiervoor is reeds enige bescherming ingebouwd via wet-Verwilghen van 2007 waardoor u het recht heeft om in om het even welke situatie uw collectieve polis individueel verder te zetten en dit zonder medische vragenlijst of onderzoek.

Maar wat met de premie?

De premie die u zult betalen voor de individuele polis wordt bepaald op basis van de leeftijd die u hebt bij de stopzetting van de collectieve polis. Wie dus bij pensionering, op 65 jarige leeftijd, de overstap doet betaalt dus de premie alsof hij op dat moment een nieuwe verzekering zou afsluiten!

De oplossing!

Om deze premiesprong bij de overgang naar een individuele polis te verzachten, kan u hiervoor een 'wachtpolis' afsluiten. Met deze aanvulling op uw collectieve polis zorgt u voor een bijkomende zekerheid : uw instapleeftijd wordt vastgeklikt, waardoor u bij omschakeling een aanzienlijk premievoordeel zal genieten.

Indien u een wachtcontract afsluit op bv. 35 jarige leeftijd en u wenst uw polis op pensioenleeftijd om te schakelen naar een indidvueel contract, zal de premie berekend worden alsof u op 35 jarige leeftijd een nieuwe polis zou onderschrijven. U begrijpt dat dit een aanzienlijk verschil in premie zal zijn, en hier staat er slechts een minimale premie van het wachtcontract tegenover.

Vraag hier uw offerte OM deze bijkomende zekerheid te genieten!  offerte
Je bent hier: Home