Belangrijk nieuws:

Bestuurdersaansprakelijkheid

Ondernemen is risico's durven nemenbestuurdersaansprakelijkheid

Een contract sluiten, uitstel van betaling toestaan, investeren, een huurcontract vernieuwen: al deze handelingen zijn dageliljkse kost voor bedrijfsleider van een KMO.Veel beleidsdaden spelen zich af in een complexe wettelijke context, denk maar aan het vennootschapsrecht, het boekhoudrecht of het fiscaal en sociaal recht. Bedrijfsleider of bestuurder zijn is dan ook geen mandaat zonder risico.

Vergissingen, nalatigheden, onjuiste verklaringen,... bij de minste beleidsfout kan een bedrijfsleider persoonlijk aansprakelijk gesteld worden, waardoor zelf zijn privévermogen in gevaar komt.

Tot 5 jaar na de feiten kan u als bedrijfsleider geconfronteerd worden met een rechtszaak. Aandeelhouders (of ze nu de meerderheid hebben of niet), derden, personeelsleden, een openbare schuldeiser (RSZ), een privéschuldeiser (een leverencier) of zelfs een concurrent, allemaal kunnen ze u voor de rechtbank dagen.

En elke rechtszaak kost geld. Kosten voor uw advocaat maar ook voor allerlei deskundigen om u optimaal te verdedigen. En als u aansprakelijk bent, moet u ook nog eens opdraaien voor de schadevergoeding die het vonnis u oplegt. U mag bovendien niet uit het oog verliezen dat zelfs u persoonlijk vermogen kan aangesproken worden.

Kortom: ondernemen vereist risico's nemen. Verzeker u als bedrijfsleider of bestuurder dus optimaal om u te beschermen tegen de mogelijk zeer zware financiële gevolgen met een bestuurdersaansparkelijkheidverzekering of D&O verzekering (= Directors and Officers).

Volledige geruststelling dankzij D&O verzekering? Onderschrijf vandaag en durf morgen nog meer te ondernemen!