Belangrijk nieuws:

Beroepsaansprakelijkheid

beroepsaansprakelijkheid_algemeenNiets is menselijker dan een fout. Dat geldt ook voor (vrije) beroepsbeoefenaars. Hoe zorgvuldig u als (vrije) beroepsoefenaar bij de uitvoering van de opdrachten voor uw klanten ook te werk gaat, onbedoelde fouten zijn nooit volledig te vermijden. Met een beroepsaansprakelijkheidverzekering bent u ook verzekerd voor fouten waar niemand rekening mee houdt. Fouten maken is nu eenmaal menselijk.

Maar de gevolgen hiervan zijn meestal niet te voorzien. Ook kleine fouten kunnen verstrekkende financiële consequenties hebben. Bescherming van uw eigen vermogen en de continuïteit van uw beroeps- of bedrijfsuitoefening is dan ook essentieel.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verhoogt uw betrouwbaarheid als professionele partner en is in veel gevallen onmisbaar en steeds vaker verplicht (arts, notaris, advocaat, architect,...).

Uw verzekering B.A. Uitbating geldt steeds voor extra-contractuele schade. Dit betekent de schade die niet het voorwerp van het werk of de dienst zelf betreft. De verzekering beroepsaansprakelijkheid verzekert de contractuele aansprakelijkheid.

Enkele voorbeelden:
  • de huisarts bezoekt een patiënt en stoot een vaas omver bij het binnenkomen: waarborg B.A. Uitbating
  • De dokter spuit een verkeerd medicijn in en de patiënt raakt verlamd: waarborg beroepsaansprakelijkheid
  • Je gaat naar je advocaat en raakt er gewond ingevolge een slecht trap-trede: waarborg B.A. Uitbating
  • Uw advocaat vergeet tijdig beroep aan te tekenen tegen een vonnis waarmee je niet tevreden was: waarborg beroepsaansprakelijkheid