Belangrijk nieuws:

BA Uitbating

Een optimale bescherming bij schade berokkend aan derden

Tijdens de uitoefening van uw activiteit loopt u verschillende risico's. Een kleine onvoorzichtigheid, vergetelheid of vergissing kan schade toebrengen aan derden. Zelfs wanneer u geen fout treft (art. 544 B.W.), bestaat de mogelijkheid dat u toch schadevergoedingen moet betalen.

Bovendien worden leveranciers en consumenten alsmaar kritischer en mondiger en neemt de kans dat zij u aansprakelijk stellen alleen maar toe. De (financiƫle) gevolgen hiervan kunnen zo zwaar zijn dat zelfs het voorbestaan van uw onderneming in het gedrang kan komen.

Een bedrijfsaansprakelijkheidverzekering is dus tegenwoordig een absolute must!

Stel dat derden uw zaak aansprakelijk stellen voor schade, dan waarborgt deze verzekering:

 • de stoffelijke schade aan goederen, gebouwen, ... van uw klant of anderen
 • de lichamelijke schade die anderen ondervinden
 • de onstoffelijke schade die hieruit voortvloeit, bijv.

  - de bewoner van een uitgebrand appartement die zijn woonplezier en woonrecht verliest
  - de zelfstandige die winst derft omdat hij zijn vernielde voertuig niet meer kan gebruiken om te werken,..
  - het financiƫle verlies (zoals de noodzaak voor een handelaar om zijn winkel te sluiten door waterschade in een aanpalend appartement)

De polis BA Uitbating kan verschillende luiken omvatten:

 • Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid: schade aan derden door uw personeelsleden, bedrijfsleiders, installaties of gebouwen.
  Bijv. uw medewerker die schade veroorzaakt bij een klant.
 • Producten- en dienstenaansprakelijkheid: schade door goederen na levering of door werken na uitvoering ervan.
  Bijv. een voedselvergiftiging die zich voordoet nadat een bedrijf traiteurdiensten leverde.
 • Schade aan toevertrouwde goederen: schade aan goederen die u ontvangt om te herstellen.
  Bijv. een tv-toestel dat valt tijdens een herstelling.

In functie van uw specifieke noden kunt u deze waarborgen ook nog uitbreiden:

 • indien u de uitbater bent van een plaats die voor het publiek toegankelijk is (zoals een horecazaak) bent u wettelijk verplicht een verzekering "objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing" af te sluiten