Belangrijk nieuws:

Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u verplicht zich tegen arbeidsongevallen te verzekeren, alsook om ieder  arbeidsongeval aan te geven.arbeidsongevallen

Een ongeval op de arbeidsplaats

Volgens de wet bent u het slachtoffer van een arbeidsongeval op de plaats waar u werkt als u zich tijdens uw werk als gevolg van een plotse gebeurtenis kwetst.

De volgende elementen moeten altijd aanwezig zijn:

 • Een plotse gebeurtenis
 • De plotse gebeurtenis is de oorzaak van het ongeval, en doet zich voor in een korte tijdsspanne.
 • Een letsel - het kan gaan om een lichamelijk (fractuur, amputatie, brandwonde, ...) of mentaal letsel (zenuwinzinking, geheugenstoornissen, ...)
 • Het ongeval is tijdens uw werk gebeurd.

  U bent aan het werken vanaf het ogenblik dat uw werkgever zijn gezag kan uitoefenen. Dat is dus niet alleen tot de werkuren beperkt. Zo kunnen ongevallen tijdens pauzes of bedrijfsfeesten als arbeidsongevallen worden erkend, omdat uw werkgever in die gevallen zijn gezag blijft uitoefenen.

 • Het ongeval is gebeurd doordat u aan het werken was

  Zelfs al gebeurt het ongeval tijdens uw werk, dan nog moet het ermee in verband staan om voor vergoeding in aanmerking te komen.

  Voorbeeld : Wanneer u gekwetst raakt tijdens een ruzie met een collega, gaat het om een arbeidsongeval wanneer die ruzie om redenen in verband met uw werk is ontstaan.
  Wanneer er geen verband is tussen de ruzie en uw werk, dan gaat het niet om een arbeidsongeval

De wet is zelfs van toepassing wanneer u een zware fout maakt die aan de basis van het ongeval ligt (bv. wanneer u de veiligheidsvoorschriften overtreedt).

Wanneer u opzettelijk een ongeval veroorzaakt, wordt u niet vergoed

Een ongeval op weg naar of van het werk

Een ongeval dat zich op de weg van of naar uw werk voordoet, komt in aanmerking als arbeidsongeval.

Volgens de wet wordt u beschouwd als slachtoffer van een ongeval op de weg van of naar uw werk als u zich kwetst door een plotse gebeurtenis op de normale weg van of naar uw werk.

De volgende elementen moeten altijd aanwezig zijn:

 • Een plotse gebeurtenis.
 • Een letsel
 • het ongeval vindt plaats op de normale weg van of naar uw werk. Het normale traject is het traject dat u moet afleggen om van uw woonplaats naar de plaats waar u werkt te gaan. Dat is niet noodzakelijk het kortste traject. Een langer traject kan om diverse redenen verantwoord zijn (snellere verplaatsing, minder gevaarlijk,...)
 •