Belangrijk nieuws:

Groepsverzekering hospitalisatie

groep_hospiIn een context van almaar scherpere concurrentie maakt het menselijk potentieel het verschil uit. Door voor al uw personeelsleden een hospitalisatieverzekering af te sluiten, of voor specifieke categorieën (kaderleden, bedienden, arbeiders …), krijgen uw medewerkers een bovenwettelijk voordeel, dat ze erg op prijs zullen stellen. Het is zelfs mogelijk de waarborg uit te breiden tot de gezinsleden van uw medewerkers.

Immers, jaarlijks wordt één gezin op drie geconfronteerd met een hospitalisatie ! En u hoeft daarom nog niet zwaar ziek te zijn om een gepeperde ziekenhuisfactuur voorgeschoteld te krijgen. De keuze van een ziekenhuis, een arts, een privé-kamer, enz. kan de factuur immers snel doen oplopen.  En de uitkering van het ziekenfonds is soms lager dan verwacht...

U, die aan het hoofd staat van een KMO, en uw personeel aan uw onderneming wenst te binden kan aan uw medewerkers de mogelijkheid bieden bij hospitalisatie de beste medische verzorging te genieten.

Je bent hier: Alle verzekeringen Zelfstandigen & KMO Levensverzekeringen Groepsverzekering hospitalisatie