Belangrijk nieuws:

Uw woning

De woningverzekering vangt de gevolgen op van schade aan uw woning en de inhoud ervan. Hoewel de dekking brand centraal blijft staan in de woningverzekering is ook andere schade aan uw woning en de inhoud ervan gedekt.woning

Volgende gevaren zijn gedekt in uw brandverzekering:

 • Brand
 • Botsen tegen de verzekerde goederen
 • Schade aan de woning door dieven
 • Elektriciteitsschade
 • Waterschade
 • Natuurrampen
 • Storm, hagel, sneeuw – en ijsdruk
 • ....

Bovendien dekt deze verzekering ook uw burgerlijke aansprakelijkheid wanneer uw woning en inboedel schade zouden berokkenen aan anderen. Denk bijvoorbeeld maar aan een losgekomen dakpan.

Terecht doe je er alles aan om dit risico te vermijden, maar dat is geen reden om onnauwkeurig te werk te gaan. Contacteer ons: de polis die wij voor jou zullen zoeken, is geen standaardproduct, maar beantwoordt tot in de kleine letters aan je eigen behoeften.

En wat als huurder?

Een wijd verspreid misverstand is dat een woningverzekering alleen belangrijk is voor een eigenaar van een woning. Niets is minder waar! Als u huurder bent, hebt u er alle belang bij om een woningverzekering te hebben.

Ook voor een huurder is een brandverzekering onontbeerlijk omdat hij enerzijds zijn eigen inboedel in rook kan zien opgaan bij een schadegeval en hij anderzijds aansprakelijk is voor de schade die hij aan anderen (derden) toebrengt, waaronder aan zijn huisbaas (huurdersaansprakelijkheid).

Het is ook mogelijk dat de eigenaar een brandverzekering heeft met afstand van verhaal tegen de huurder. Maar ook dan hebt u als huurder redenen genoeg om een brandverzekering te hebben.

Beschermen van uw eigen goederen

Als huurder wilt u vast en zeker ook uw eigen meubels en andere persoonlijke goederen beschermen tegen brand, waterschade, natuurrampen,... En bovendien wilt u misschien ook een diefstalverzekering bij de brandverzekering afsluiten. Met een brandverzekering (of brand- en diefstalverzekering) beschermt u uw inboedel tegen beschadiging en/of verlies.

Als huurder ben je altijd aansprakelijk

Als huurder bent u aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt aan de woning welke u huurt. U hebt namelijk de verplichting tegenover de eigenaar om de woonst in de staat zoals u ze ontvangen hebt terug te bezorgen bij het einde van de huurovereenkomst. Als huurder wordt u automatisch aansprakelijk gesteld, tenzij u het tegendeel kan bewijzen.

Daarom verplichten de meeste huurcontracten de huurder om een brandverzekering aan te gaan. Zo kan de eigenaar er gerust op zijn dat als er schade is, die gedekt is door de verzekering van zijn huurder. Maar zelfs als dit niet verplicht is, doet u er goed aan om er toch één te nemen.

Als u als huurder niet kan bewijzen dat de aansprakelijkheid bij de eigenaar ligt, en de verzekering van de eigenaar de kosten na een schadegeval vergoed heeft, kan die verzekeraar zich daarna  tot u wenden om de schadevergoedingen terug te eisen. Het is dan uw brandverzekeraar die dit verhaal betaalt.

En wat is nu precies 'afstand van verhaal'?

Wanneer een eigenaar van een woning deze verhuurt, kan hij een brandverzekering aangaan met een "afstand van verhaal" tegen de huurder.
Dat wil zeggen dat de brandverzekeraar van de eigenaar zich niet meer tegen de huurder kan keren wanneer ingeval van schade dat door zijn brandverzekering gedekt is.
Toch loopt de huurder dan nog altijd een paar belangrijke risico's omdat de brandverzekering met afstand verhaal de verzekering van de huurder niet volledig vervangt:

 • De huurder is niet betrokken in de overeenkomst tussen de eigenaar en diens eigen brandverzekeraar. Als huurder weet u dus niet of uw huisbaas naar behoren verzekerd is. Als de eigenaar onderverzekerd is, kan hij zich tot u wenden voor de schade die hij niet vergoed gekregen heeft door zijn brandverzekeraar. Zorg er dus voor dat ook in de huurovereenkomst afgesproken wordt dat de eigenaar afstand doet van verhaal tegenover u als huurder.
 • U hebt persoonlijke goederen (meubels, spullen,...) en daar houdt de verzekering tussen uw huisbaas en zijn verzekeraar helemaal geen rekening mee. Wilt u deze beschermen tegen brand, waterschade, natuurrampen,...? Dan moet u zelf een brandverzekering aangaan voor uw goederen, al dan niet met een dekking tegen diefstal.
 • U bent aansprakelijk voor de schade die u aanricht aan derden. Uw buren bijvoorbeeld: als een brand veroorzaakt door uw persoonlijke goederen overslaat naar de woning van uw buur. U bent  dan aansprakelijk waardoor de buur of zijn verzekeraar zich tot u kan keren om de geleden schade te recupereren. Ook in een dergelijke situatie kan uw eigen goederenbrandverzekering u uit de nood helpen.