Belangrijk nieuws:

Ongevallen

ongevallenEen individuele ongevallenverzekering biedt financiële bescherming bij een ongeval in de privésfeer. Bijvoorbeeld wanneer u thuis van de trap valt.

Een ander voorbeeld van een individuele ongevallenverzekering is de bestuurdersverzekering, die u beschermt bij een ongeval met de auto, ook als u zelf aansprakelijk bent.

Bij zelfstandigen dekt deze verzekering meestal ook ongevallen tijdens de uitoefening van hun beroepsactiviteit. Loontrekkenden die een ongeval hebben tijdens de uitoefening van hun beroepsactiviteit zijn beschermd door de arbeidsongevallenverzekering.

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden verschillen naargelang de verzekeraar of het product. De meest elementaire voorwaarden zijn:

  • Het moet gaan om een ongeval, dus een plotse gebeurtenis waarvan minstens één van de oorzaken buiten het eigen lichaam ligt. Het mag met andere woorden niet gaan om een ziekte, aangeboren afwijking, enzovoort.
  • Er moet sprake zijn van een letsel dat rechtstreeks verband houdt met het ongeval. Hoe ernstig het letsel moet zijn, hangt af van de contractvoorwaarden en is dus verschillend naargelang de verzekeraar of het product. Doorgaans wordt er een percentage blijvende invaliditeit of ongeschiktheid (bijvoorbeeld 10%) als grens aangeduid.

Overlijden

Ook in geval van overlijden naar aanleiding van een ongeval verleent deze verzekering tussenkomst voor de nabestaanden.