Belangrijk nieuws:

Uw gezin

familialeDe familiale verzekering, de gezinsverzekering of de verzekering privéleven, vergoedt de schade waarvoor u in uw privéleven burgerlijk aansprakelijk bent wanneer die schade aan een derde veroorzaakt is buiten uw contractuele verplichtingen.

Deze verzekering vergoedt, na aftrek van een eventuele franchise, de lichamelijke letsels (een verwonding bijvoorbeeld) of de materiële schade (beschadiging van goederen) die u in het kader van uw privéleven aan een derde hebt toegebracht.

Deze verzekering dekt de schade die door u - of door personen die bij u inwonen veroorzaakt werd maar ook door uw poetsvrouw of uw babysit in de uitoefening van hun functie, of door uw huisdieren. De dekking geldt meestal wereldwijd.

Als bescherming van uw vermogen is ze een absolute "must" voor iedereen, met of zonder kinderen!

De belangrijkste voordelen

Een familiale BA-verzekering is niet duur

De premie, taksen inbegrepen, van de meeste familiale BA-polissen varieert tussen 60 en 90 euro. Daarin kan een luik rechtsbijstand inbegrepen ter verdediging van de belangen van een verzekerde die in zijn/haar privéleven het slachtoffer geworden is van schade veroorzaakt door een andere persoon. Maar het is sterk aan te raden om het luik rechtsbijstand onder te brengen in een aparte polis. (voor verdere details hierover, zie de rubriek rechtsbijstand).

De verzekerde bedragen zijn erg hoog en de franchise beperkt

Iedere polis waarborgt immers minimaal 20.000.000 euro voor lichamelijke schade en 1.000.000 euro voor materiële schade (geïndexeerde bedragen). De meeste polissen bieden een waarborg die 3 tot 4 maal groter is voor de materiële schade. De eventuele franchise, dit is het deel van de schade dat u zelf moet vergoeden, schommelt rond de 200 euro.