Belangrijk nieuws:

Uw voertuigen

Uw verplichte aansprakelijkheidsverzekeringauto

Een ongeluk is snel gebeurd en kan ernstige schade aanrichten (zowel materieel als lichamelijk). Net daarom is de burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering een verplichte verzekering en moet elk motorrijtuig dat zich op de openbare weg begeeft verzekerd zijn door een B.A. verzekering. Deze verzekering vergoedt de schade die veroorzaakt wordt door uw voertuig, maar vergoedt nooit de schade aan het verzekerde voertuig.

Uw voertuigverzekering

Om die schade te verzekeren bestaat er een specifieke (niet verplichte) verzekering die kan onderschreven worden ter aanvulling van de verplichte B.A. verzekering. De bedoeling van deze verzekering is om, binnen de in het contract aangegeven grenzen, de herstellingskosten aan het voertuig te betalen of het verlies van het voertuig. Ongeacht of de verzekerde al dan niet verantwoordelijk is.

Men kan hierbij doorgaans kiezen tussen twee mogelijkheden: een volledige omnium of een kleine omnium.

De 'Mini Omnium' (ook Multirisk genoemd) voorziet dat de maatschappij tussenkomt bij schade ingevolge brand (incl. ontploffing, electriciteitsrisico), diefstal, glasbraak, contact met dieren of natuurkrachten (vb. overstroming, aardbeving, hagel, storm,...).

De volledig Omnium voegt aan de waarborgen van de kleine omnium ook eigen schade toe alsook vandalisme.

En u als bestuurder?

De burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering vergoedt alle slachtoffers van het verzekerd voertuig, behalve de bestuurder. Die heeft niet de hoedanigheid van zwakke weggebruiker. Ofwel is de bestuurder in fout, en heeft dus op geen enkele vergoeding recht. Ofwel is hij in recht, en zal zijn vergoeding qua snelheid en omvang afhangen van de houding van de tegenpartij.

Het doel van een bestuurdersverzekering is de bestuurder te vergoeden (geheel of gedeeltelijk) voor de lichamelijke letsels die hij bij een verkeersongeval als bestuurder oploopt, ongeacht of hij in recht dan wel in fout is.

Onze meerwaarde

Door onze professionaliteit en onze vakbekwaamheid zullen wij u het contract aanbieden dat het meest aangepast aan uw behoeften, bijvoorbeeld om:

  • de laagste BM-graad te behouden, zelfs bij ongeval in fout,
  • een opzeg van het contract te vermijden, na ongeval in fout, of gekoppeld aan de leeftijd,
  • een bijkomende verzekering aan te bieden voor het vergoeden van de letsels van de bestuurder in fout,
  • een betere prijs/kwaliteitsverhouding aan te bieden voor jonge bestuurders,
  • bij totaal verlies het maximum van de investering te recupereren,
  • bij diefstal binnen een zo kort mogelijke termijn vergoeding te krijgen en gratis over een vervangingsvoertuig te beschikken gedurende de wachttijd,
  • het contract aan te wijzen dat de beste prijs/kwaliteitverhouding biedt,
  • ...