Belangrijk nieuws:

Langetermijnsparen

U weet dat het pensioen een aanzienlijke daling van uw inkomsten met zich meebrengt. Fronst u ook al de wenkbrauwen als het gaat over de toekomst van onze pensioenen? Hoeveel inkomen zult u nog ontvangen eens u met pensioen bent? Hoe kunt u een voorsprong nemen om op dat moment een aanvullend kapitaal te kunnen genieten?

langetermijnsparenEen tweede leven met langetermijnsparen

Naast pensioensparen kan u ook via langetermijnsparen uw spaargeld verhogen met hetzelfde fiscale voordeel. U kan dus bovenop uw pensioensparen nog iets extra doen. De Staat moedigt u zelfs aan om fiscaal het onderste uit de kan te halen.

U kan tot 2.200 euro per jaar sparen, naargelang uw inkomsten, en een belastingsvermindering genieten op het totale bedrag.

Sparen voor het pensioen is vandaag de dag een noodzaak geworden, rekening houdend met het gemiddelde pensioen, de voorwaarden om er recht op te hebben en de staat van de overheidsfinanciën.

Graag een simulatie over hoe uw fiscale situatie kan geoptimaliseerd worden? Contacteer ons!