Belangrijk nieuws:

Starter

Verplichte beroepsaansprakelijkheid

Elke natuurlijke persoon, alsook rechtspersoon welke gemachtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven is in één van de tabellen van de Orde van Architecten, dienen voor de uitoefening van het beroep van architect een verzekering af te sluiten welke hun aansprakelijkheid waarborgt met inbegrip van hun tienjarige aansprakelijkheid.

Wanneer moet ik als stagiair een verzekering afsluiten? 

Als je als stagair als zelfstandige optreedt ben je burgerlijk aansprakelijk voor je daden, ook al presteer je onder gezag van je stagemeester. Sommige verzekeringspolissen afgesloten door de stagemeester dekken de beroepsverantwoordelijkheid van de stagiair welke in opdracht van de stagemeester handelt. Vraag dit zeker na!

starterVan zodra je een eigen opdracht in hoedanigheid van zelfstandig architect start, moet je een eigen polis afsluiten. Op dat moment zijn er twee mogelijkheden:

  • Ofwel onderschrijft u een 'abonnementspolis burgerlijke aansprakelijkheid', die van jaar tot jaar wordt verlengd en waarin al uw opdrachten worden verzekerd. Dit is de meest aangewezen oplossing wanneer u de ambitie koestert om een eigen architectenpraktijd uit te bouwen. Bovendien hebben de diverse maatschappijen speciale polissen op maat voor startende architecten, met speciale minimumpremies en op maat gesneden vrijstellingen en dekkingen speciaal voor jonge ontwerpers.
  • Je kan ook een polis 'burgerlijke aansprakelijkheid enige werf' afsluiten, waarin slechts één opdracht verzekerd wordt en loopt vanaf de onderschrijving van de polis tot 10 jaar na de voorlopige oplevering van het betrokken project. Dit is de meest aangewezen oplossing wanneer u slechts één opdracht heeft en er in de toekomst niet actief op zoek zal naar gaan.

Uiteraard zijn er nog andere verzekeringen die als beginnend architect zeker aan te raden zijn, zoals een goede rechtsbijstand, persoonlijke ongevallen verzekering, pensioensparen,...

Enkele nuttige links: