Belangrijk nieuws:

Actualiteit

Er is een groot tekort aan middelen voor scholenbouw. Daarom is de Vlaamse overheid op zoek gegaan naar een alternatieve manier om de lange wachtlijst in scholenbouw in te korten. Hiervoor werd de DBFM-vennootschap, genaamd "DBFM Scholen van Morgen nv" in het leven geroepen, dit is een samenwerking tussen de private partner (AG Real Estate en BNP Paribas Fortis) en de publieke partner. Deze vennootschap is verantwoordelijk voor de concrete uitwerking van het programma.

En u als architect?

Scholen_van_MorgenVoor de verschillende scholen worden er diverse competities georganiseerd tussen kandidaat-architecten om de ontwerpopdracht van specifieke bundels van scholen toe te wijzen. Reeds tientallen architecten hebben, rekening houdend met de contractuele voorwaarden eigen aan een DBFM-operatie, al hun interesse formeel bevestigd door zich voor één of meerdere bundels in te schrijven.

U krijgt een bundel toegewezen: hoe verzekeren?

De eerste contracten van DBFM-Scholen van Morgen zijn reeds ondertekend. Dus ook de eerste verzekeringspolissen dienen afgesloten te worden. Er worden door diverse maatschappijen met betrekking tot deze projecten dekkingen aangeboden. Wij wensen u er als architect toch op te wijzen dat deze niet steeds even volledig zijn. Elke opdracht in het kader van Scholen voor Morgen dient verzekerd te worden door middel van een polis eenmalige werf en mogen niet opgenomen worden in de abonnementspolis.

Het is dus zeker aan te raden om de verschillende voorwaarden en offertes met de grootste zorg te vergelijken.

Ons kantoor als gespecialiseerd onafhankelijk verzekeringsmakelaar met uitstekende contacten bij de maatschappijen (Protect, HDI Gerling, Arco, Euromaf) kan u zeker van dienst zijn.

Bent u als architect betrokken bij een project in het kader van Scholen van Morgen?

Contacteer ons voor een gratis offerte, met onafhankelijk advies. Het kost u niets, maar kan u veel opbrengen.

offerte