Belangrijk nieuws:

Beroepsaansprakelijkheid

Er zijn diverse verzekeringspolissen op de markt die u als architect best zou kennen. Het komt immers meermaals voor dat er conflicten ontstaan.
Bovendien is elke natuurlijke persoon, alsook rechtspersoon welke gemachtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten, verplicht voor de uitoefening van hun beroep van architect een verzekering af te sluiten welke hun aansprakelijkheid dekt met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid.
In het verzekeren van uw beroepsaansprakelijkheid heeft u twee mogelijkheden: 
  • De loopbaanverzekerig die uw burgerlijke aansprakelijkheid dekt (contractuele en tienjarige aansprakelijkheid en uitbating) voor al uw werven en dit gedurende de uw volledige loopbaan. U betaalt een basispremie te vermeerderen met een bijkomende premie, die wordt berekend na het indienen van de jaaraangifte. De basispremie vormt een niet-terugbetaalbaar voorschot dat elk jaar moet worden gestort zo men de waarborgen wil behouden.
  • beroepsaansprakelijkheid_architectVia een polis "eenmalige werf": U stort een enige premie die voor dat project alle aansprakelijkheid, met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid, dekt. De uitbating is echter niet gedekt. De premievoet ligt uiteraard hoger dan deze van de loopbaanverzekering. Dit contract is vooral bestemd voor architecten die weinig gebouwen ontwerpen, voor buitenlandse architecten die in België één opdracht uitvoeren of indien de kapitalen welke dienen verzekerd te zijn hoger liggen dan in uw loopbaanpolis.
 
Je bent hier: Alle verzekeringen Architect - Ingenieur Beroepsaansprakelijkheid